ร่วมงานกับเรา


บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด / Papermate(Thailand) Co., Ltd.

เราเป็นผู้ให้บริการด้านสิ่งพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลขนาดใหญ่ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

ตาแหน่ง ลักษณะงาน คณุสมบัติ
Programmer /
Junior Programmer

- มีความรู้ด้าน ภาษาC หรือ C#, database
- หากมีความรู้ด้าน Adobe Illustrator / Adobe Acrobat จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • - เพศ ชาย / หญิง
    - จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
    - ประสบการณ์ 0- 5 ปี
    - Fresh graduate are welcomed

สวัสดิการ :

เงินเดือน ปรับเงินเดือนประจาปี โบนัสประจาปี(ตามผลประกอบการ) ประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

วันและเวลาปฎิบัติงาน :

ทำงานวันจันทร์ –เสาร์ เวลา 8.30–17.30 น.

วิธีสมัคร :

ส่งประวัติพร้อมแนบ Resume ได้ที่ E-mail : kanittar.p@papermate.co.th

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ 91 ซอยอ่อนนุช 65 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
หรือ 098-8721089 (ฝ่ายบุคคล) www.papermatethailand.com