Menu / เมนูอาหาร


  • This is a caption

  • This is a caption

โปรโมชั่น รับพิมพ์เมนูอาหาร !!


ขนาดมาตาฐานไทย A4 ขนาด 21x29.7 cm
พิมพ์สีกระดาษอาร์ต 260 แกรม 4 สี 2 ด้าน + เคลือบเงา หรือ เคลือบด้านทุกหน้า เข้าเล่ม เย็บมุมหลังคา

พิมพ์เมนูอาหารตามไฟล์ ด่วน เสร็จเป็นเล่ม

ติดต่อสอบถาม

รับพิมพ์เมนูอาหาร
รับออกแบบเมนูอาหาร หรือ พิมพ์เมนูอาหารตามไฟล์ ด่วน เสร็จเป็นเล่ม
 
เหมาะสําหรับ ร้านอาหารเล็กๆที่ต้องการทำเมนูอาหารสวยๆ แต่ต้องการจำนวนน้อยๆ หรือ ต้องการทำขึ้นมาเฉพาะตามเทศกาล
โปรโมชั่น รับพิมพ์เมนูอาหาร !! ขนาดมาตาฐานไทย A4 ขนาด 21x29.7 cm

พิมพ์สีกระดาษอาร์ต 260 แกรม 4 สี 2 ด้าน + เคลือบเงา หรือ เคลือบด้านทุกหน้า เข้าเล่ม เย็บมุมหลังคา

(ทั้งหมดที่แจ้งสามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับจับจำนวนหน้าจริงของการสั่งพิมพ์เมนูอาหารครับ)

 
  จำนวน เล่ม / เย็บมุมหลังคา ราคา 4 หน้า/เล่ม ราคา 8 หน้า/เล่ม ราคา 12 หน้า/เล่ม
50 50 100 140
100 35 70 100
200 30 60 80

*รับออกแบบเมนูอาหาร หรือ พิมพ์เมนูอาหารตามไฟล์ ด่วน เสร็จเป็นเล่ม ไม่เกิน เจ็ดวัน

ภาพประกอบผลงาน

Menu / เมนูอาหาร

Menu / เมนูอาหาร

www.papermatethailand.com

admin template, admin, template, bootstrap, retina
Menu / เมนูอาหาร

Menu / เมนูอาหาร

www.papermatethailand.com

admin template, admin, template, bootstrap, retina
Menu / เมนูอาหาร

Menu / เมนูอาหาร

www.papermatethailand.com

admin template, admin, template, bootstrap, retina

เมนูอาหาร